PAGE TOP

平成22年度着任式・第1学期始業式 4月8日

ホーム > 平成22年度着任式・第1学期始業式 4月8日

教職員 : 2010/04/12


平成22年度 着任式


     
  着任者紹介 着任者紹介  
     
   
  着任者紹介 着任者紹介  
     
着任者代表挨拶 分木校長 着任者代表挨拶 分木校長

平成22年度 第1学期始業式


     
  学校長式辞 学校長式辞  
     
   
  学校長式辞 学級担任紹介  
         
校歌斉唱 校歌斉唱
         
各課連絡 教務課 各課連絡 生徒課